Metaverse Türkiye 1.0: Azaltılmış Gerçeklik…

“Emek değildir proleteri biçimlendiren, mülksüzleştirilmesidir. Proleter orada emekçi vasfını kaybetmeyi öğrenir. Proleter tarihin faili olacaksa, ‘her şeyi yarattığı’ için değil, her şeyden yoksun bırakıldığı için olacaktır.” Jacques Ranciére- Filozof ve […]