Milliyet Değişen Sol Yazı Dizisi

Milliyet "Değişen Sol"

“Değişen Sol”, Sinan Dirlik-Ulvi Yaman imzalarıyla, 25 Ağustos- 1 Eylül 1997 tarihleri arasında Milliyet Gazetesi’nde yayınlanmıştır. 80’sonrası sol’un dönüşüm ve değişim fotoğrafını yakalamaya çalışan araştırma kapsamında kendisini solda ifade eden kişi ve kuruluşlarla görüşmeler yapılmıştır.

SOL kavramı, sosyal demokratlardan radikal sol gruplara kadar uzanan geniş bir siyasal yapılanmayı çağrıştırıyor. Türkiye’de CHP’den DSP’ye, kendisini demokratik sol ya da sosyal demokrat olarak niteleyen partilerden; ÖDP, SİP, İP, HADEP gibi kendilerini sosyalist ya da sol kitle partisi olarak tanımlayan partilere ve sayısız küçük sosyalist gruplara kadar çok geniş bir siyasal zemin genel olarak “sol” kavramıyla tanımlanıyor.

Türkiye’de siyasal oluşumlar genellikle kendilerini siyaset biliminin kriter ve kavramlarıyla tanımlamaktan ve tanımlanmaktan rahatsızlık duyuyorlar. Merkez Sağ partiler, “burjuva” sıfatını bir tür hakaret olarak algılamayı sürdürürken, “devlet partileri” kendilerini sosyal demokrat olarak nitelemekten hoşlanıyor.

Sol ve değişim kavramlarını yan yana kullanmak Türkiye’de pek de hoş karşılanmayan bir girişim olarak algılanıyor. Açıkçası Türk Solu’nun önemli bir bölümü değişim sözcüğünden hoşlanmıyor ve bu sözcüğü “ideolojik bir sapma”, “siyasal yozlaşma” vb. ile eş anlamlı görüyor. Sosyalist solda “değişim” ve “değişmek” kavramları ideolojik hakareti de içeren bir müstehzi ifadeyle kullanılıyor. Yeni Solun muzip çocuğu ÖDP dışında hiç bir parti ya da hareket, değişimi kendi üzerine alınmamayı tercih ediyor.

Bununla birlikte, “devletin” sosyal demokratlarından sokakların sosyalist sol parti ve gruplarına kadar Türk Solu topyekün bir değişim sürecini dolu dolu yaşıyor.

İşte bu yazı dizisi, Türk Solu’ndaki değişimin 1997 Ağustosu’na düşen yansımasının bir fotoğrafını vermeyi amaçlıyor. Sadece bu kadar…

Sinan Dirlik – Ulvi Yaman
21 Ağustos 1997

Devamını Oku

Leave a Reply