Yeni trend; “Yeşil Etkinlikler”

Çevre faktörünün bu kadar öne çıktığı günümüzde, özellikle firmalar “çevreci” etkinliklere sponsor olup, şirket içi “çevreci” uygulamalar geliştirirken, yurtdışında artık oldukça yaygınlaşmaya başlayan ve “event” lerin çevreci programlara ve standartlara uygunluğu konusu Türkiye için henüz erken gibi gözüküyor. Ancak kısa dönemde bu standartlara özen gösteren “çevreci”, “Yeşil” etkinlikler, etkinliğin içeriğinden bağımsız olarak da bir PR getirisine sahip olarak fark yaratacaklar.
Event sektörü tüm dünyada çöp üretimi konusunda en önemli sıralardan birini alıyor. İngiltere’de yaklaşık olarak her etkinlik ve toplantı, günde kişi başına 20 poundluk çöp üretiyor. Bu etkinliklere katılanların evde iken ürettikleri çöpün karşılığı ise 5 pound civarında.
Düzenlenecek olan etkinliklerin davetiyesinden, kullanılacak olan teknik ekipmanın özelliklerine, çöp yönetiminden, ihtiyaç fazlası “catering” kullanımına, etkinliğinizin toplam karbon salımına kadar söylenecek çok söz ve yapılacak çok iş var.
Yurtdışında “waste management” standartları 3R ile tanımlanmış durumda: “Reduce”, “Reuse”, “Recyle”

Reduce ( Kaynak Azaltımı )

Etkinliklerde en çok “çöp” olan malzemeler, konferans materyalleri, özellikle “catering” için verilen teminatlar, yiyecekler, içecekler. Doğru yapılan bir planlama ile bunları azaltmak/ziyan olmasını önlemek ve etkinlik bütçelerinden de tasarruf sağlamak olası.
•    Mümkün olan tüm basılı malzemelerin, davetiyeler, bilgi formları, kayıt formlarının “online” olması ve/veya elektronik posta kullanılması,
•    Tüm basılı dökümanların mümkün olanlarının elektronik ortamda paylaşılması (CD/DVD/Memory Stick vb.) ve/veya elektronik ortamda bulundurularak paylaşıma açılması. Mümkün olmayanların ise yeniden kullanılabilir hale getirilmesi.
•    Kayıt işlemlerinin dijital ortamda yapılması,
•    İyi bir planlama ile etkinlikte kullanılacak olan materyallerinin adetlerinin belirlenmesi,
•    Katılımcı sayılarının önceden iyi belirlenmesi,
•    Dökümanların yalnızca istek üzerine gönderiliyor olması,
•    İsteğe bağlı PDA gönderimleri ve “download”larının özendirilmesi,
•    Tarih içeren basılı materyallerin azaltılması,
•    Kağıt formlar yerine elektronik scanner’ların kullanımı,
•    Flip Chart’lar yerine, projeksiyon cihazları ve “white board”ların tercih edilmesi,
•    Fuar, Seminer vb. kitlerinin online olarak hazırlanması,
•    Plastik Şişeler yerine Su doldurma istasyonlarının kurulması,
•    Catering firmalarının kesin kişi sayıları konusunda bilgilendirilmesi. Kayıt sırasında yemek planlarının yapılması,
•    Mümkün olan her durumda yemeklerde “disposable” ürünler yerine, cam, seramik ürünler kullanılması, kağıt yerine kumaş peçetelerin seçimi,
•    Catering servislerinde, en az tüketime olanak verecek “servis” sisteminin uygulanması,
•    Kişisel servisler yerine “büfe” tarzı servislerin seçilmesi,
•    Arka arkaya gelen etkinliklerde “ortak malzeme”lerin kullanımı,
•    Seçilecek olan etkinlik mekânlarının lokasyonuna özen göstererek özellikle “uçak” ile katılacak konuklarının sayısının düşürülmesi, mesafelerin kısaltılarak benzin/mazot tüketiminin azaltılması, toplu taşımacılığa uygun mekanların tercih edilmesi,
•    Sanal konferansların artırılarak daha çok kişiye daha ucuz maliyetlerle ulaşılması,
•    Catering şirketlerinin local üreticilerin ürünlerini kullanmalarının teşviki,
•    Catering servislerini seçerken, minimum atık, ziyan oluşturacak yöntemlerin seçimi ve teşviki, atık ve artıkların catering şirketleri tarafından ziyan edilmeden değerlendirileceği yöntemlerin geliştirilmesi,
•    Lokal tedarikçilerden faydalanma ve/veya tedarikçilerin farklı lokasyonlardaki aynı işi yapan tedarikçilerden ürün temini, kiralama yapması
•    Lokal konuşmacı, sanatçı, müzisyen vb. kullanımı,
•    Host, hostes vb. gibi elemanların lokal bölgelerden temini,
•    Etkinlik mekanının seçiminde bu kriterlerin göz önünde bulundurulması. Özellikle çalışacağınız otellerin bu konudaki programları hakkında bilgi edinip, onların fikirlerinden yararlanma.
•    Tedarikçilerin bu konudaki önerilerini değerlendirme,
•    Yiyecek, içecek porsiyonlarının doğru ayarlanması,

Reuse ( Yeniden Kullanım )

“Yeniden Kullanım” konusunda yapılacak olan çalışmalar da “ziyan” konusunda önemli artılar sağlayabilecek ve yine bütçelerin rasyonalizasyonuna imkan sağlayacak önlemlerden biridir. Tekrar kullanılabilen su şişeleri, genel “adların” yazıldığı yönlendirme levhaları v.b.
•    Konferans torbaları, kalemler, yaka kartları vb. toplantı sonunda toplanarak tekrar kullanılır hale getirilmesi,
•    Tekrar kullanılabilir “mug”lar, su şişelerinin, plastik şişe ve kağıt/plastik kaplar yerine kullanılması,
•    Kalan yemeklerin, ihtiyaçları olanlar( gerek insanlar gerekse hayvanlar ) için ilgili sivil toplum kuruluşları ve dernekler vasıtasıyla paylaşılması,
•    Üzerinde tarih yazmayan, genel içerikli “branding”, güncelliğini koruyabilecek malzemelerin tasarımı ve üretimi,
•    Başka toplantılarda da kullanılabilecek, sahne sistemleri, standların, dekorasyon malzemelerinin tasarlanması ve kullanılması, kiralanabilecek malzemelerin tercihi,
•    Kesilmiş çiçekler yerine saksılı bitkilerin tercih edilmesi. Etkinlik sonrasında saksılı bitkiler, lokal kurumlara, sivil toplum örgütlerine, şirket çalışanlarına veya katılımcılara bağışlanabilir.
•    Enerji tasarruflu ekipmanların seçimi. ( Detaylı bilgi için )
•    Kalan malzemelerin, not defteri, kalem vb., eğer tekrar kullanılamayacaksa, ihtiyacı olan kuruluşlara, sivil toplum örgütlerine bağışlanması.

Recycle ( Geri Dönüşüm )

Uzun zamandır birçok insan gerek işyerinde gerekse evlerinde “Geri Dönüşüm” konusunda özen göstermeye başladı. “Geri Dönüşüm” halen, bölgesel, ülkesel farklılıkların ortaya çıkardığı zorluklara sahip olsa da görece bilinen ve uygulanan bir sistem.
•    Etkinlik yönetiminde ise yapılacak işlerin başında seçilecek olan etkinlik mekanının “Geri Dönüşüm” konusundaki altyapısının öğrenilmesi ve ondan destek alınması.
•    Etkinliğin tarzı uygunsa, (bayi toplantısı, lansman vb.) mutlaka konukları “Geri Dönüşüm” prosedürü konusunda bilgilendirici çalışmalar yapmak,
•    Her çöp kovasının yanına “Geri Dönüşüm” için, o ürüne özel ayrılmış atık yerleri oluşturmak,
•    Hazırlanan bu “Atık” yerlerinin üzerine hangi ürünler için olduğunu belli edecek işaretler koymak,
•    Tekrar tekrar kullanılabilecek “non-disposable” materyallerin tercih edilmesi,
•    Basılı materyallerin kullanılması kaçınılmaz ise “dönüşümlü” kağıtların kullanılması, isteğe bağlı olarak verilmesi, “download” opsiyonlarının kullanımı
•    Organik yiyeceklerin seçilmesi,

Tüm bunlara ek olarak,

“Yeşil” etkinlikler düzenleme konusundaki özeninizin gerek müşterileriniz gerekse katılımcılarla paylaşılması ve onların desteğinin alınması,
Yeşil etkinlik konusunda farklı platformların, şirketlerin, organizasyonların deneyimlerini öğrenme, paylaşma,
Event mekanı seçerken “recycle” programları ve/veya koordinasyonları olanlara öncelik vermek,
Atık yönetimini bir hedef haline getirmek gerekmektedir.

Download:

Green Tips For Events

Daha fazla bilgi için;

Green Meetings Industry Council

StopWaste.Org

Green Meetings

MeetGreen

 

Bir Cevap Yazın